More Website Templates @ TemplateMonster.com - February 24, 2014!

Lasery

Lasery

     Laser (ang. Light amplification by stimulated emission of radiation - wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania) generator kwantowy optyczny; generator prawie spójnego promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widma od nadfioletu do dalekiej podczerwieni, w której generację uzyskano wykorzystując zjawisko wymuszonej emisji promieniowania w ośrodku po odwróceniu (inwersji) osadzeń.

     Zasadniczymi elementami lasera są: ośrodek czynny, rezonator optyczny i układ pompujący. Jest kilka metod wytwarzania stanów inwersji obsadzeń poziomów energetycznych. Jedną z nich jest pompowanie za pomocą promieniowania elektromagnetycznego. Układ pompujący wytwarza w ośrodku czynnym umieszczonym wewnątrz rezonatora optycznego odwrócenie obsadzeń. Promieniowanie rozchodzące się wzdłuż osi optycznej rezonatora ulega wzmocnieniu w procesie emisji wymuszonej na skutek odbić od zwierciadeł rezonatora. Gdy wzmocnienie promieniowania jest większe od występujących strat w rezonatorze otrzymuje się generację promieniowania. Wyprowadzenie strumienia generowanego promieniowania następuje na ogół przez jedno ze zwierciadeł w postaci wiązki o małym kącie rozbieżności.

     Lasery w zależności od rodzaju i budowy mogą emitować promieniowanie:

 • w sposób ciągły i o mocy od kilkudziesięciu uW do kilku kW;

 • w postaci pojedynczych impulsów o czasie trwania od ms do ps i mocy odpowiednio od kW do TW;

 • w postaci ciągu impulsów o częstotliwości powtarzania od kilkudziesięciu Hz do kilkudziesięciu MHz.

     W zależności od rodzaju ośrodka czynnego rozróżnia się lasery:

 • gazowe (np. helowo - neonowy)

 • gazowe molekularne (N2-CO2-He)

 • gazowe jonowe (Ar+)

 • krystaliczne (rubinowy, YAG)

 • szklane (neodymowy)

 • półprzewodnikowe (GaAs-GaAlAs)

 • barwnikowe (zawierające roztwór rodaminy)

 • chemiczne (np. lasery, w których wykorzystuje się reakcje syntezy wzbudzonego HF lub DF do pobudzenia ośrodka czynnego)

     Lasery stosuje się w telekomunikacji do przekazywania sygnałów radiowo-telewizyjnych, telefoniczno-telegraficznych wieloma kanałami przy użyciu jednej wiązki laserowej, w lokacji i nawigacji, holografii, metrologii interferencyjnej, medycynie; w urządzeniach takich jak: cd-rom, dvd; a także w badaniach naukowych (fizyka).Więcej